Učni Programi

Vrtec

Mala šola
Osnovna šola
Višji razredi osnovne šole
Srednja šola

Od 3 do 4 let

Vrtec

Program v vrtcu LIS je zasnovan tako, da otrokom pomaga pri učenju z raziskovanjem materialov, idej in ljudi v svetu, ki jih obkroža, pri čemer se otroci zavedajo sebe kot posameznika in kot člana večje družbene skupine. To dosežemo tako, da našim najmlajšim nudimo prijazno, spodbudno učno okolje ki temelji na igri.

Več
Predšolski program MŠL zagotavlja prijazno okolje za najmlajše učence. Naš program otrokom pomaga pri prehodu iz znanega domačega sveta v novo skupnost učenja, učiteljev in prijateljev. Vse to dosegamo v varnem in prijaznem okolju svojih učilnic in prostorov za predšolsko vzgojo. Otroci se v tej starosti učijo tako, da so dejavni, da gledajo, doživljajo in čutijo, zato so naši najmlajši učenci deležni bogatega učnega okolja, ki temelji na odkrivanju in igri. Naš predšolski učni načrt pomaga otrokom razviti občutek samega sebe, odkriti lastno vlogo v skupnosti razreda ter prepoznati in spoštovati naše razlike. Pri učenju skozi igro otroci razvijajo grobe in fine motorične spretnosti, osmišljajo izkušnje in se učijo izražati spoznanja o svetu okoli sebe. Za otroke je čudežno skoraj vse, od učenja jezikov (angleško govoreče osebje je pozorno na materni jezik otroka), naravnega spoznavanja števil, medsebojnega deljenja in skrbi za druge do pogostega obiskovanja naravnih okolij, kot so gozdovi in parki. Naši učitelji se zavedajo, da se vsak otrok razvija na svoj način in v svojem tempu, ter vedo, kako prilagoditi učenje, da izkoristijo prednosti in izkušnje mladih učencev.

5 let

Mala šola

Program Male šole LIS gradi na otrokovi naravni radovednosti za učenje ter razvija njegovo ljubezen in spoštovanje do učenja.

Otroci ostajajo navdušeni, ko naravno razvijajo radovednost do črk in številk, do naravoslovja,  na novo odkrivajo svojo širšo skupnost in se bolj formalno učijo brati; vse to obkroženi z ljubečimi in skrbnimi angleško govorečimi učitelji, ki upoštevajo razvojne potrebe vsakega otroka; tako za otroke, ki še niso povsem pripravljeni, kot tudi za tiste, ki so bolj vedoželjni.

Več

Program LIS Mala šola vključuje tudi prvo uvajanje v slovenščino, za tiste, katerih materni jezik ni slovenščina in izbiro drugega jezika (nemščine, francoščine ali španščine) za otroke, ki so za to pripravljeni, in sicer po 5 ur tedensko. Ljubljana International School je uradno imenovana kot šola kandidatka za program Primary Years Program (PYP), ki je pomemben sestavni del programa International Baccalaureate (IB), in je zasnovan za osnovnošolske programe, kot sta naš Vrtec in Mala šola.  Za več informacij v zvezi z programom International Baccalaureate (IBO) in posebej s programom PYP obiščite spletno stran IBO s klikom tukaj

Od 1. do 6. razreda

Osnovna šola

Osnovnošolski program LIS učence vodi k iskanju njihovih interesov, in jim omogoča da postanejo uspešni učenci tako v učilnici kot zunaj nje. Šola se zavzema, da vsakemu učencu zagotovi podporo, ki jo potrebuje za optimalen uspeh.

Otroci začnejo razvijati nagnjenost k raziskovanju, saj so na tej stopnji izpostavljeni številnim predmetom, kot so  branje, pisanje, matematika, naravoslovje, kulturne študije, športna vzgoja, umetnost, glasba, ples.

Več

Seveda nadaljujejo z učenjem jezikov, kot so obvezna slovenščina (pouk se razlikuje za naravne govorce in tujce) ter izbira nemščine, francoščine ali španščine. Vsak predmet se poučuje 5 ur na teden.

Z velikim spoštovanjem se vspodbuja ljubeznen do učenja, saj učitelji uvajajo učne načrte in metode, ki stimulirajo učenčeve interese. Uporabljajo se strategije, ki učenca motivirajo za rast v znanju glede na otrokovo zrelost.

Ljubljana International School je ponosna da je  uradno imenovana kot šola kandidatka za program Primary Years Program (PYP), ki je pomemben sestavni del programa International Baccalaureate (IB), in je posebej zasnovan za osnovnošolske programe.  Za več informacij v zvezi z programom International Baccalaureate (IBO) in posebej s programom PYP obiščite spletno stran IBO s klikom tukaj.

 

 

7. in 8. razred

Višji razredi osnovne šole

 

Predmeti in program v višjih razredih osnovne šole LIS so zasnovani tako, da v celoti podpirajo akademski in osebni razvoj mladostnikov, saj so ta leta za učence res čas izjemne rasti in sprememb.

Mladostniki začnejo resno postavljati vprašanja in se tako pripravljajo na življenje v srednji šoli (učenci 8. razreda, ki izpolnjujejo pogoje, so že upravičeni do srednješolskih kreditnih točk) in na kolidžu/univerzi, kjer se uvajajo akademsko strožji predmeti

Več

Poučujejo se isti predmeti  in jeziki, večji poudarek pa je na ozaveščanju o potrebah drugih s pomočjo služenja drugim (projekti prostovoljstva) in uvajanju daljših ekskurzij na različna območja Slovenije ali drugih držav , kjer učenci še bolje izpopolnijo znanje tujega jezika. Učencem je na razpolago več obšolskih dejavnosti s posebnim poudarkom na športu, likovni in glasbeni umetnosti in dodatnem učenju jezikov.

LIS je zelo ponosna, da je uradno imenovana kot šola kandidatka za program Middle Years Program (MYP), ki je pomemben sestavni del programa International Baccalaureate (IB), in je posebej zasnovan za osnovnošolske programe, kot so naš 7 in 8. razred.  Za več informacij v zvezi z programom International Baccalaureate (IBO) in posebej s programom MYP  obiščite spletno stran IBO s klikom tukaj.

9. – 12. razred

Srednja šola

Program srednje šole LIS našim dijakom zagotavlja popoln in celovit srednješolski izobraževalni program, ki jih pripravi na izobraževanje po srednji šoli, hkrati pa še naprej zagotavlja čustveno, vedenjsko in socialno podporo, ki vsakega dijaka spodbuja pri učenju.

Dijake spodbujamo in motiviramo za izobraževanje in raziskovanje različnih področij, da se pripravijo na življenje svetovnih državljanov. Middle States Association of School and Colleges (MSA) je akreditiral ameriški učni načrt, ki je v uporabi v  LIS in maturanti LIS imajo možnosti za sprejem na univerze po vsem svetu.

Več
Namesto stresnih testiranj so razredi zasnovani tako, da omogočajo optimalno učenje v razgibanem okolju, ki temelji na “Mastery Learning” principu. Dijake vspodbujamo, da se pri vsakem predmetu poglobijo v snov, kar omogoča bistveno boljše razumevanje in ohranjanje znanja , od naravoslovja in matematike do humanistike. Dijakom so na voljo tudi  Advanced Placement (AP) predmeti/testiranja.

Glede na cilje dijakov imamo na LIS na voljo različne diplome: naši dve glavni srednješolski diplomi sta “akademska diploma” (240 enot po Carnegieju) in “akademska diploma z odliko” (240 enot po Carnegieju, vključno z dvema ali več Advanced Placement ( AP) predmetov. Za dodatne informacije o predmetih Advanced Placement obiščite spletno stran CollegeBoard s klikom tukaj.

Kontaktirajte nas ali nas obiščite

Najbolje je videti in doživeti našo šolo v živo. Dogovorite se za sestanek z našim direktorjem in si oglejte naše prostore. Vabimo vas,da se vaš otrok za dan ali dva pridruži našim razredom in izkusi, kaj ponujamo.