AKADEMIJA

Izobraževalni programi

Predšolski
vrtca
Osnovni
Srednješolski
Podiplomska
3-4-letnik

Predšolski program

Predšolski program MŠL je zasnovan tako, da otrokom omogoča učenje s spoznavanjem materialov, idej in ljudi v svetu, ki jih obkroža, pri čemer otroci razvijajo občutek sebe kot posameznika in kot pripadnika večje družbene skupine. To dosežemo tako, da najmlajšim učencem zagotovimo prijazno okolje, v katerem so deležni spodbudnega načina učenja, ki temelji na igri.
Več o tem
Predšolski program MŠL zagotavlja prijazno okolje za najmlajše učence. Naš program otrokom pomaga pri prehodu iz znanega domačega sveta v novo skupnost učenja, učiteljev in prijateljev. Vse to dosegamo v varnem in prijaznem okolju svojih učilnic in prostorov za predšolsko vzgojo. Otroci se v tej starosti učijo tako, da so dejavni, da gledajo, doživljajo in čutijo, zato so naši najmlajši učenci deležni bogatega učnega okolja, ki temelji na odkrivanju in igri. Naš predšolski učni načrt pomaga otrokom razviti občutek samega sebe, odkriti lastno vlogo v skupnosti razreda ter prepoznati in spoštovati naše razlike. Pri učenju skozi igro otroci razvijajo grobe in fine motorične spretnosti, osmišljajo izkušnje in se učijo izražati spoznanja o svetu okoli sebe. Za otroke je čudežno skoraj vse, od učenja jezikov (angleško govoreče osebje je pozorno na materni jezik otroka), naravnega spoznavanja števil, medsebojnega deljenja in skrbi za druge do pogostega obiskovanja naravnih okolij, kot so gozdovi in parki. Naši učitelji se zavedajo, da se vsak otrok razvija na svoj način in v svojem tempu, ter vedo, kako prilagoditi učenje, da izkoristijo prednosti in izkušnje mladih učencev.
5-letnik

Program vrtca

Vrtčevski program MŠL si prizadeva razvijati otrokovo naravno vedoželjnost ter ljubezen in veselje do učenja.

Otroci ostanejo navdušeni, saj naravno razvijajo radovednost do črk in številk, raziskujejo rastline in živali, na novo odkrivajo širšo skupnost in se na bolj formalen način učijo brati. Vse to poteka v krogu ljubečih in skrbnih angleško govorečih učiteljev, ki so pozorni na razvojne potrebe otrok – tako tistih, ki še niso povsem pripravljeni, kot tudi tistih, ki si želijo hitrejšega napredka.

Več o tem
Vrtčevski program MŠL vključuje prvo spoznavanje slovenskega jezika in izbiro drugega jezika (nemščine, francoščine ali španščine) za otroke, ki so na to pripravljeni, in sicer po 5 ur tedensko. Omeniti velja, da je Mednarodna šola Ljubljana odslej uradna kandidatka za program PYP (Primary Years Program), ki je pomemben del programa mednarodne mature (IB) in je zasnovan posebej za osnovnošolske programe, vključno z našim vrtcem. Več informacij v zvezi z Organizacijo za mednarodno maturo (IBO) in zlasti programom PYP je na voljo na
spletnem mestu IBO.
1. do 6. razred

Osnovni program

Osnovnošolski program MŠL je zasnovan tako, da učence usmerja pri odkrivanju njihovih strasti, hkrati pa jim omogoča uspešno učenje v učilnici in zunaj nje. Šola si prizadeva vsem učencem zagotoviti podporo, ki jo potrebujejo za največji uspeh.

Otroci začnejo razvijati nagnjenost k raziskovanju, saj na tej ravni spoznavajo številne predmete, vključno z branjem, pisanjem, matematiko, naravoslovjem, kulturnimi študijami, telesno vzgojo, umetnostjo, glasbo in plesom.

Več o tem
Ob tem seveda nadaljujejo z učenjem jezikov, med katerimi so obvezna slovenščina (pouk se razlikuje za naravne in nenaravne govorce) ter izbirni jeziki nemščina, francoščina in španščina, vsak predmet pa se izvaja pet ur tedensko. Veliko pozornosti posvečamo spodbujanju ljubezni do učenja, tako da uvajamo učne načrte in metode, ki spodbujajo interese učencev. Glede na otrokovo zrelost uporabljamo različne strategije za pospeševanje učnega procesa ali odpravljanje težav. Pohvalimo se lahko, da je MŠL uradna kandidatka za program PYP (Primary Years Program), ki je pomemben del programa mednarodne mature (IB), zasnovan posebej za osnovnošolske programe. Več informacij v zvezi z Organizacijo za mednarodno maturo (IBO) in zlasti programom PYP je na voljo na spletnem mestu IBO.
7. in 8. razred

Srednješolski program

Na nižji srednješolski ravni so predmeti in program MŠL zasnovani tako, da v celoti podpirajo študijski in osebni razvoj mladostnikov, saj so ta vmesna leta za dijake čas izjemne rasti in sprememb.

Ti nadobudni mladi začnejo postavljati resna vprašanja in se tako pripravljajo na življenje v srednji šoli (učenci 8. razreda, ki izpolnjujejo pogoje, so lahko upravičeni do kreditnih točk za srednjo šolo) in na kolidžu/univerzi, kjer jih čakajo zahtevnejši študijski predmeti.

Več o tem
Učenci se učijo iste predmete in jezike, večji poudarek pa je namenjen ozaveščanju o potrebah drugih prek nudenja pomoči (projekti pomoči) in daljših ekskurzij na različna območja Slovenije ali drugih držav z namenom jezikovnega izpopolnjevanja. Učencem je na voljo tudi več popoldanskih dejavnosti s posebnim poudarkom na športu, likovni umetnosti in dodatnem učenju jezikov. Pohvalimo se lahko, da je MŠL uradna kandidatka za program MYP (Middle Years Program), ki je pomemben del programa mednarodne mature (IB), zasnovan posebej za nižje srednješolske programe. Več informacij v zvezi z Organizacijo za mednarodno maturo (IBO) in zlasti programom MYP je na voljo na spletnem mestu IBO.
9. do 12. razred

Podiplomska program

Na višji srednješolski ravni je program MŠL zasnovan tako, da dijakom zagotavlja popoln in celovit izobraževalni program, ki jih pripravi na visokošolsko izobraževanje, hkrati pa še naprej zagotavlja čustveno, vedenjsko in socialno podporo, ki dijakom olajša učenje.

Dijake moramo izobraževati in jih spodbujati k raziskovanju najrazličnejših področij, da bodo pripravljeni na življenje državljanov sveta. Diplomanti MŠL, katere program je akreditiran pri Middle State Association of School and Colleges (MSA) in se osredotoča na ameriški učni načrt, so lahko sprejeti na univerze po vsem svetu.

Več o tem

Namesto preverjanj znanja pod hudim pritiskom je pouk zasnovan tako, da omogoča optimalno učenje v bogatem okolju, po načelu »učenja za mojstrstvo«. Dijake spodbujamo, da se poglobijo v vsako snov, kar pripomore k bistveno boljšemu razumevanju in ohranjanju znanja pri vsakem predmetu, od naravoslovja in matematike do humanistike. Dijakom je pri različnih predmetih na voljo tudi pripravljalni program Advanced Placement (AP). Glede na cilje dijakov so na MŠL na voljo tri zaključna spričevala: splošna (220 Carnegiejevih kreditnih točk); akademska (240 Carnegiejevih kreditnih točk); akademska z odliko (240 Carnegiejevih kreditnih točk, vključujoč dva ali več predmetov AP). Za več informacij o programu Advanced Placement obiščite spletno stran CollegeBoard.

Kontaktirajte nas ali nas obiščite

Nič ni boljšega, kot videti in doživeti našo šolo v živo. Dogovorite se za sestanek z našim direktorjem in si oglejte naše prostore. Če niste prepričani, ali je šola LIS primerna za vašega otroka, vas spodbujamo, da se vaš otrok za dan ali dva pridruži našim razredom in izkusi, kaj ponujamo.