O nas

Dobrodošli na Mednarodno šolo v Ljubljani

naši učenci o nas
Kaj ponujamo
Akreditacija
Vizija
Poslanstvo
Vrednote
Izjava o zaščiti otrok

Jason Montgomery

Ravnatelj šole

Hvala, ker se zanimate za Mednarodno šolo v Ljubljani

Kot prihajajoči direktor Mednarodne šole v Ljubljani (LIS) imam to čast, da vas lahko pozdravim na naši šoli in spletni strani. Moj izobraževalni pristop se je oblikoval v več kot 20 letih delovanja v izobraževalnem sektorju. Delal sem v ZDA, Kazahstanu, Indiji in Kirgizistanu ter na Kitajskem in Malti. Bil sem del mnogih uspešnih šolskih skupnosti, kar je oblikovalo moje prepričanje in številne vidike gradnje pozitivne šolske skupnosti. Svoje izkušnje in uspehe želim prenesti na LIS.

Trdno verjamem v izobraževalno filozofijo, da so vsi učenci lahko uspešni. Naša šola je poseben kraj, kjer se zberejo otroci z vsega sveta, da se učijo, rastejo in postanejo izjemni ljudje. Otrokom iz več držav služimo prek učenja odličnosti po strogem ameriškem učnem načrtu. Poleg tega družinam ponujamo prostor za povezovanje in negovanje odnosov.

Vizija LIS je »Otroci so uspešni v vzdušju, ki spodbuja življenje, polno smisla in namena, v katerem sta radovednost in občutek za čudenje cenjena in spodbujena«. Ena najbolj temeljnih odgovornosti vsake šole je zagotoviti učencem pogoje za uspeh. Naše predano osebje sodeluje z vsemi zainteresiranimi stranmi, da zagotovi, da LIS še naprej uresničuje to vizijo, hkrati pa krepi in razvija šolo kot steber skupnosti. Skrbno osebje na LIS je dejavno udeleženo v učnem procesu z oblikovanjem na študente osredotočenih lekcij, ki vključujejo raziskovanje, odkrivanje, izkustveno učenje in izdelavo akademsko strogih izdelkov. Verjamemo v pomoč študentom, da sprejmejo razmišljanje o rasti in pozitiven odnos do učenja. Če so učenci zadovoljni v šoli in čutijo, da učitelji resnično skrbijo zanje, si bodo prizadevali za odličnost. Seveda to pomeni, da morajo učenci uživati v varnem šolskem okolju, kjer je vsaka oseba spoštovana, cenjena in obravnavana kot pomemben član šolske skupnosti.

Verjamemo, da je naša odgovornost, da otroke celostno izobražujemo in oblikujemo ter jih vzgajamo v državljane sveta. Poleg akademske usmerjenosti močno poudarjamo tudi celovito izobraževalno izkušnjo. Naše številne zunajšolske dejavnosti, glasba in športni programi našim učencem ponujajo priložnosti, da postanejo uspešni zunaj tradicionalne šolske učilnice. Sodelovanje študenta je bistvenega pomena, saj pomaga zagotoviti popolno izobraževalno izkušnjo. LIS lahko zagotovi to in še več.

Življenje med pandemijo nas je naučilo marsikaj. Najbolj očitno je, da se morajo šolske skupnosti prilagoditi nenehno spreminjajoči se pokrajini, da bi najbolje služile zainteresiranim stranem v naši družbi. Veselim se sodelovanja z vami, da bi čim bolje pripravili LIS za prihodnost, ko bomo prehajali na program IB. Navdušeni smo, da sodelujemo z različnimi partnerji, da bi Mednarodni šoli Ljubljana pomagali doseči njen polni potencial. Veselim se srečanja z vami, učenja od vas in dela z vami.

S spoštovanjem,
Jason Montgomery

Program vrtca

Vrtčevski program MŠL si prizadeva razvijati otrokovo naravno vedoželjnost ter ljubezen in veselje do učenja.

Osnovni program

Osnovnošolski program MŠL je zasnovan tako, da učence usmerja pri odkrivanju njihovih strasti, hkrati pa jim omogoča uspešno učenje v učilnici in zunaj nje. Šola si prizadeva vsem učencem zagotoviti podporo, ki jo potrebujejo za največji uspeh.

Srednješolski program

Na nižji srednješolski ravni so predmeti in program MŠL zasnovani tako, da v celoti podpirajo študijski in osebni razvoj mladostnikov, saj so ta vmesna leta za dijake čas izjemne rasti in sprememb.

Podiplomska program

Na višji srednješolski ravni je program MŠL zasnovan tako, da dijakom zagotavlja popoln in celovit izobraževalni program, ki jih pripravi na visokošolsko izobraževanje, hkrati pa še naprej zagotavlja čustveno, vedenjsko in socialno podporo, ki dijakom olajša učenje.

LIS na prvi pogled

 • V šolskem letu 2021–22 je bilo v skupnosti šole zastopanih več kot 25 različnih narodnosti, zato je MŠL resnično večkulturna in mednarodna šola.
 • Dva polno opremljena kampusa v Ljubljani, s katerima zagotavljamo najboljše storitve za učence in dijake: A) od predšolske vzgoje do 4. razreda; B) od 5. razreda do 12. razreda.
 • Šola zagotavlja varno in prijazno okolje, v katerem so vse oblike ustrahovanja strogo prepovedane.
 • Vse osnovne predmete poučujemo v angleščini, drugi jeziki pa so na voljo od uvodne stopnje do formalnega pouka (5-krat tedensko) od vrtca do 12. razreda (lahko kot izbirni predmet).
 • Učitelji uporabljajo kombinacijo poučevanja v celotnem razredu in majhnih skupinah, da ustvarijo spodbudno, vzgojno in izzivov polno učno okolje.
 • Šola na srednješolski ravni ponuja različne predmete programa Advanced Placement (AP), ki so na voljo tudi na spletu.
 • Pouk angleščine kot dodatnega jezika (English as an Additional Language – EAL), imenovan tudi »intenzivni pouk angleščine«, je na voljo učencem, ki potrebujejo dodatno pomoč pri pridobivanju ali utrjevanju znanja angleškega jezika.
 • Uporaba tehnologije je vključena v celoten učni načrt in je del šolske kulture. Tehnološka oprema vključuje interaktivne table, prenosne računalnike in različno napredno programsko opremo za dopolnitev učnega načrta in zagotavljanje interaktivnih učnih izkušenj med učenci in učitelji.
 • Šola je ponosna na svoje slovenske korenine, zato si prizadevamo, da bi učenci spoznali bogato kulturo in zgodovino Republike Slovenije.
 • Učni pripomočki in oprema so najsodobnejši in vedno visoke kakovosti.
 • Za srednješolce, ki raje uporabljajo lastne tehnološke naprave, je v veljavi načelo »prinesi svojo napravo« (Bring Your Own Device – BYOD).
 • Učencem namenjamo individualno pozornost z interakcijo v majhnih skupinah, v velikosti razredov pa se odraža zelo nizko razmerje med učenci in učitelji.
 • Našo ponudbo dopolnjujejo izbirne obšolske dejavnosti, ki med drugim vključujejo šport/atletiko, likovno umetnost, ustvarjalnico, glasbo/ples, umetnost in obrt ter igro. Bogat obšolski program je zasnovan tako, da lahko vsi učenci razvijajo svoje posebne talente in sposobnosti.
 • Omogočamo tudi kombinirano učenje. To učencem in dijakom omogoča, da nadaljujejo izobraževanje prek spleta, če se iz kakršnega koli razloga ne morejo osebno udeležiti pouka.
 • MŠL sodeluje tudi s šolami v virtualnem okolju. Spletno izobraževanje nam omogoča, da ponudimo predmete, ki so običajno na voljo na veliko večjih šolah. Učenje na daljavo ponuja dijakom, vključenim v program Advanced Placement (AP), dodatne priložnosti za izboljšanje njihovega spričevala, da se pripravijo na univerzitetno okolje.

Akreditacija

Mednarodna šola Ljubljana je akreditirana pri Middle States Association of Colleges and Schools (MSA) ter ima dovoljenje slovenskega Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport kot zasebna šola z mednarodnim učnim načrtom.

Vizija LIS

LIS otrokom ne ponuja umetno ustvarjenega okolja, temveč jim v resničnem okolju, v katerem že živijo, omogoča priložnosti za izobraževanje. Zelo smo ponosni, da naše akademsko okolje vsakega otroka priznava kot osebo, ki potrebuje rast, vodenje in spodbudo. Otroku je dovoljeno, da dela napake in se iz njih uči, hkrati pa ohranjamo in varujemo njegovo naravno radovednost in čut za čudenje.

Otroka je treba spodbujati k dobrim navadam in samonadzoru. Ni dovolj, da so otroci učno uspešni, »razviti morajo tudi spretnosti, potrebne za nenehne izboljšave, ki jim bodo koristile tudi po končanem formalnem izobraževanju«.

Življenje je zelo raznoliko, zato mora akademski program vključevati predmete, ki otroke navdihujejo v celoti. Življenje, izpolnjeno s smislom in z namenom, mora vključevati učni program, ki navdihuje prek različnih sredstev od umetnosti, dramatike in glasbe, s preučevanjem narave v znanosti in tehniki, z vzvišenimi idejami literature, logiko matematike, izzivi učenja novega jezika do fizičnega izziva za dobro zdravje in telesno pripravljenost.

Poslanstvo

LIS-ov učni načrt ne temelji le na zaporedju učbenikov, temveč na vrsti skrbno izbranih »živih« knjig, umetniških del, glasbenih skladb, matematičnih konceptov, veščin in tehnik, ki so na voljo vsakemu učencu. Književna ali umetniška kakovost dela in kakovost idej, ki jih vsebuje, sta najpomembnejša kriterija pri njegovi vključitvi v naš učni načrt. Izobraževanje v LIS-u ponuja temeljite in dosledne akademske programe ter inovativne metodologije poučevanja.

Otroci imajo umsko sposobnost, da sami povezujejo znanje in izkušnje, zato s pomočjo naših programov poskrbimo, da otrok spoznava naravo, znanost in umetnost, da zna graditi stvari, da prebere veliko živih knjig in da je telesno pripravljen. Učence spodbujamo, da iščejo in se dodatno pozanimajo o temah, s katerimi se seznanijo v učilnicah – to je bistveno za razumevanje idej, njihovo povezanost z resničnim svetom in ljudmi v njem.

Vsakega učenca spodbujamo, da doseže vse, česar je sposoben, prek vzporednih splošnih razredov matematike in branja, ki vsakemu učencu omogočajo, da sodeluje na individualni ravni pri vsakem predmetu, tudi če je zunaj njegove starostne skupine. Namesto, da bi se osredotočali zgolj na uspešnost pri merskih nalogah, poudarjamo usvajanje idej in učenje odličnosti. Da bi to lahko dosegli, si prizadevamo, da bi vsakega učenca naučili odgovornosti in samomotivacije. S pozornim spremljanjem izobraževalne poti in osebne rasti vsakega učenca lahko prav vsakemu posamezniku pomagamo prepoznati njegove prednosti in slabosti. Otroci se morajo naučiti, da je njihova največja odgovornost izbira idej, ki jih bodo sprejeli ali zavrnili. Dobre vedenjske navade in obilje znanja jim bodo zagotovili disciplino in izkušnje, ki jih bodo pripeljale do tega cilja.

V našo skupnost želimo vključiti tudi starše, da bi tudi oni sodelovali pri razvoju svojega otroka in s tem pri razvoju celotne šole, kar bi bilo koristno za vse vpletene.

Vrednote

Sočutje

izkazovanje skrbi za druge kot del širše, raznolike skupnosti.

Prijaznost

Uporaba vljudnega jezika, tona in vedenja do drugih.

Lepota

Opaziti in ceniti lepoto okoli sebe, tako v šoli kot zunaj nje.

Radovednost

Pripravljenost odkriti čim več o določeni stvari.

Zaupanje

Biti pošten in odkrit.

Ponižnost

zavedanje, da so del sveta, ki je »večji od njih samih«, in da ima to, kar preučujejo ali opazujejo, pomen.

Poštenost

Delovati po najboljših močeh, zlasti na primeru izzivov.

Izjava o zaščiti otrok

Mednarodna šola Ljubljana je odgovorna za zagotavljanje varnega in vzgojnega okolja za svoje učence. Vsi zaposleni v LIS-u morajo prijaviti domnevne primere zlorabe ali zanemarjanja otrok, kadar imajo utemeljen razlog za domnevo, da je bil otrok žrtev zlorabe ali zanemarjanja ali da obstaja nevarnost, da bo žrtev zlorabe ali zanemarjanja. Poročanje in spremljanje vseh domnevnih primerov zlorabe ali zanemarjanja otrok bo potekalo v skladu z našo politiko o zaščiti otrok v LIS-u. Naša šola si prizadeva, da je varno zatočišče za vse naše učence. Varstvo otrok in zaščita bosta še naprej prednostni nalogi, saj upoštevamo naslednjo izjavo, kot jo je sprejel CEESA.
CEESA Izjava o varovanju in zaščiti otrok
 • Varovanje in zaščita otrok je prednostna naloga vsake šole CEESA.
 • CEESA se zavezuje, da bo podpirala šolska okolja, v katerih se s preprečevanjem in posredovanjem varuje otroke.
 • CEESA sodeluje z mednarodnimi agencijami, da bi zagotovila, da se standardi, povezani z najboljšimi praksami, redno pregledujejo, spreminjajo in uporabljajo pri vseh delovanjih, dejavnostih in dogodkih.
 • Vodje CEESA spoštujejo in podpirajo smernice in postopke za zaščito otrok v sodelovanju z vsemi zainteresiranimi stranmi v svojih šolskih skupnostih.

Vse šole CEESA bodo:

 • Aktivno spoštovale izjavo CEESA o varovanju in zaščiti otrok.
 • Izvajale šolsko politiko in postopke o varovanju in zaščiti otrok, ki vključujejo redno usposabljanje na kraju samem.
 • Izvajale prakse varnega zaposlovanja v skladu s politiko varovanja in zaščite otrok.
 • Izobraževale učence in odrasle o varovanju in zaščiti otrok.

Kontaktirajte nas ali nas obiščite

Nič ni boljšega, kot videti in doživeti našo šolo v živo. Dogovorite se za sestanek z našim direktorjem in si oglejte naše prostore. Če niste prepričani, ali je šola LIS primerna za vašega otroka, vas spodbujamo, da se vaš otrok za dan ali dva pridruži našim razredom in izkusi, kaj ponujamo.