O nas

Dobrodošli na Ljubljana International School

naši učenci o nas
Kaj ponujamo
Akreditacija
Vizija
Poslanstvo
Vrednote
Izjava o zaščiti otrok

Jason Montgomery

Ravnatelj šole

Hvala, za vaše zanimanje za Ljubljana International School

Dobrodošlica ravnatelja šole

V čast mi je, da vas kot ravnatelj Ljubljana International School (LIS) lahko pozdravim v naši šolski skupnosti. Trdno sem prepričan v izobraževalno filozofijo, da so lahko vsi učenci uspešni. Naša šola je poseben kraj, kjer se zbirajo otroci z vsega sveta, se učijo, rastejo in postajajo izjemni ljudje. Učence in dijake poučujemo po principu “Mastery Learning” in po raznolikem ameriškem učnem načrtu. Poleg tega družinam nudimo prostor za povezovanje in negovanje odnosov.

Ena od najosnovnejših odgovornosti vsake šole je, da učencem omogoči, da so uspešni. V skladu z vizijo LIS “… si prizadevamo za odličnost s pristopom “Mastery Learning”, kjer se naši učenci in dijaki učijo s timskim in medpredmetnim sodelovanjem in kjer vspodbujamo raziskovanje in radovednost.”

Naši predani učitelji, osebje šole in vsi ostali sodelujemo in zagotavljamo, da LIS uresničuje svojo vizijo, hkrati pa krepi in razvija šolo, ki je steber skupnosti. Skrbni učitelji v LIS aktivno sodelujejo  v učnem procesu z oblikovanjem pouka, osredotočenega na učence, ki vključuje raziskovanje, odkrivanje, izkustveno učenje in akademsko ustvarjanje. Prepričani smo,  da je pomembno učence in dijake spodbujati, da z refleksijo stremijo k neprestanemu razvoju in pozitivnem odnosu do izobraževanja. Če so učenci in dijaki v šoli zadovoljni in čutijo, da je učiteljem resnično mar zanje, si bodo prizadevali za odličnost. Seveda to pomeni, da morajo učenci in dijaki uživati v varnem šolskem okolju, kjer je vsak spoštovan, cenjen in obravnavan kot pomemben član šolske skupnosti.

Naša odgovornost je, da učence in dijake celostno izobražujemo in oblikujemo, ter vzgajamo v državljane sveta. Poleg akademske usmerjenosti močno poudarjamo celostno izobraževanje z aktivno vključenostjo učencev in dijakov. Naše obšolske dejavnosti, glasbeni in športni programi učencem in dijakom zagotavljajo priložnosti za uspeh izven učilnic.

Želim, da učenci in starši vedo, da smo skupnost skrbnih in predanih ljudi,  katerih namen je, da vas izzove, spodbuja, navdušuje in podpira na vseh področjih. Vabim vas, da obiščete našo šolo in si ogledate, kaj vse ponuja LIS!

 

S spoštovanjem,

Jason Montgomery
ravnatelj šole
Ljubljana International School

Program vrtca

Program v vrtcu v LIS je zasnovan tako da si prizadeva razvijati otrokovo naravno vedoželjnost ter ljubezen in veselje do učenja. 

Program Osnovne šole

Osnovnošolski program v LIS je zasnovan tako, da učence usmerja pri odkrivanju njihovih strasti, hkrati pa jim omogoča uspešno učenje v učilnici in zunaj nje. Šola si prizadeva vsem učencem zagotoviti podporo, ki jo potrebujejo za največji uspeh. 

Program višjih razredov osnovne šole

V višjih razredih osnovne šole so predmeti in program LIS zasnovani tako, da v celoti podpirajo študijski in osebni razvoj mladostnikov, saj so ta vmesna leta za učence čas izjemne rasti in sprememb. 

Program srednje šole

Program srednje šole LIS našim dijakom zagotavlja popoln in celovit srednješolski izobraževalni program, ki jih pripravi na izobraževanje po srednji šoli, hkrati pa še naprej zagotavlja čustveno, vedenjsko in socialno podporo, ki vsakega dijaka spodbuja pri učenju. 

Na kratko o LIS

 • V šolskem letu 2021-22 je bilo v šolski skupnosti zastopanih več kot 25 različnih narodnosti, zato je LIS resnično večkulturna in mednarodna šola.
 • Dve popolnoma opremljeni šolski enoti v Ljubljani, ki bosta bolje služili naši skupnosti učencev/študentov: A) Vrtec do 3. Razreda OŠ; B) B) od 4. do 12. razreda;
 • Šola zagotavlja varno in skrbno okolje za vse učence, v katerem so strogo prepovedane vse oblike ustrahovanja.
 • Vsi osnovni predmeti se poučujejo v angleščini, vsi drugi tuji jeziki pa so na voljo od začetne do višje ravni (5x tedensko) od Male šole do 12. razreda (kot izbirni predmet).
 • Učitelji uporabljajo kombinacijo poučevanja v celotnem razredu in v majhnih skupinah, da ustvarijo spodbudno, vzgojno in zahtevno učno okolje.
 • Šola v okviru srednješolskega programa ponuja različne tečaje Advanced Placement (AP), ki so na voljo tudi na spletu.
 • Učencem, ki potrebujejo dodatno pomoč pri pridobivanju ali utrjevanju znanja angleškega jezika, je na voljo dodatni pouk angleščine (imenovani tudi “intenzivna angleščina”).
 • Uporaba tehnologije je vključena v učni načrt in je del šolske kulture. Tehnologija vključuje interaktivne table, prenosne računalnike in različno napredno programsko opremo za obogatitev učnega načrta in globlje interaktivne učne izkušnje med učenci in učitelji.
 • Šola je ponosna na svoje slovenske korenine, zato si prizadevamo, da učenci cenijo bogato kulturo in zgodovino Republike Slovenije.
 • Materiali in oprema so posodobljeni in vedno kakovostni.
 • Za dijake srednješolske stopnje, ki raje uporabljajo lastne tehnološke naprave, je vzpostavljena politika BYOD (Bring Your Own Device).
 • Individualna pozornost učencem je zagotovljena z interakcijo v majhnih skupinah in velikostjo razredov, ki odraža zelo nizko razmerje med učenci in učitelji.
 • Izbirni program obšolskih dejavnosti dopolnjuje našo ponudbo s športom/atletiko, likovno in glasbeno umetnostjo, ustvarjalnim delavnicam, glasbo/plesom, ročnimi deli, če naštejemo le nekatere. Poleg tega je bogat obšolski program zasnovan tako, da vsakemu učencu pomaga razviti njegove posebne talente in sposobnosti.
 • Na voljo je kombinirano izobraževanje. To zagotavlja, da lahko učenec nadaljuje izobraževanje prek spleta, če se iz kakršnega koli razloga ne more osebno udeležiti pouka.
 • LIS sodeluje tudi s šolami v virtualnem svetu. To spletno izobraževanje naši šoli omogoča, da ponudi predmete, ki jih običajno najdemo na veliko večjih šolah. Učenje na daljavo omogoča učencem z naprednim študijem (Advanced Placement – AP) večje možnosti za izboljšanje svojih učnih uspehov v okviru priprav na univerzitetno življenje.

Akreditacija

Mednarodna šola Ljubljana je akreditirana pri Middle States Association of Colleges and Schools (MSA) in ima licenco Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport kot zasebna šola z mednarodnim programom.

Vizija LIS

V LIS-u si prizadevamo za odličnost s pristopom “Mastery Learning”, kjer se učenci in dijaki učijo s timskim in medpredmetnim sodelovanjem in kjer vspodbujamo raziskovanje in radovednost.

Poslanstvo LIS

Kot učeča se skupnost je LIS predana, da izobrazi učence in dijake, da postanejo neodvisni in samozavestni misleci, ki izkoristijo moč radovednosti za raziskovanje svojih najbolj drznih sanj.

Učence in dijake spodbujamo, da postanejo samozavestni in zdravi državljani sveta, ki jih zanima kaj lahko doprinesejo svetu.

Naša mednarodna skupnost oblikuje našo identiteto in podpira vključevanje, empatijo in vseživljenjsko učenje.

Vrednote

Sočutje

Izkazovanje skrbi za druge kot del širše, raznolike skupnosti.

Prijaznost

Uporaba vljudnega jezika, tona in vedenja do drugih.

Lepota

Opaziti in ceniti lepoto okoli sebe, tako v šoli kot zunaj nje.

Radovednost

Pripravljenost odkriti čim več o določeni stvari.

Zaupanje

Biti pošten in odkrit.

Ponižnost

Zavedanje, da so del sveta, ki je “večji od njih samih”, in da ima to, kar preučujejo ali opazujejo, pomen.

Poštenost

Delati po svojih najboljših močeh, zlasti ko se soočajo z izzivi.

Izjava o zaščiti otrok

Ljubljana International School je odgovorna za zagotavljanje varnega in vzgojnega okolja za svoje otroke in učence. Vsi zaposleni v LIS morajo prijaviti domnevne primere zlorabe ali zanemarjanja otrok, kadar imajo zaposleni utemeljen razlog za domnevo, da je bil otrok žrtev zlorabe ali zanemarjanja ali da obstaja nevarnost, da bo žrtev zlorabe ali zanemarjanja. Poročanje in spremljanje vseh domnevnih primerov zlorabe ali zanemarjanja otrok bo potekalo v skladu z našo politiko o zaščiti otrok v LIS. LIS si prizadeva biti varno zatočišče za vse naše učence in bo varstvo otrok in zaščita še naprej prednostna naloga, saj upoštevamo naslednjo izjavo, kot jo je sprejel CEESA.
CEESA Izjava o varovanju in zaščiti otrok

 

 • Varovanje in zaščita otrok je prednostna naloga vsake šole CEESA.
 • CEESA se zavezuje, da bo podpirala šolska okolja, v katerih se s koraki preprečevanja in posredovanja nudi varnost otrokom.
 • CEESA sodeluje z mednarodnimi agencijami, da bi zagotovila, da se standardi, povezani z najboljšimi praksami, redno pregledujejo, spreminjajo in uporabljajo pri vseh delovanjih, dejavnostih in dogodkih.
 • Vodje CEESA spoštujejo in podpirajo smernice in postopke za zaščito otrok v sodelovanju z vsemi zainteresiranimi stranmi v svojih šolskih skupnostih.

Vse šole CEESA bodo:

 • Aktivno spoštovale izjavo CEESA o varovanju in zaščiti otrok.
 • Izvajale šolsko politiko in postopke o varovanju in zaščiti otrok, ki vključujejo redno usposabljanje na kraju samem.
 • Izvajale prakse varnega zaposlovanja v skladu s politikami varovanja in zaščite otrok.
 • Izobraževale učence in odrasle o varovanju in zaščiti otrok.

Kontaktirajte nas ali nas obiščite

Najbolje je videti in doživeti našo šolo v živo. Dogovorite se za sestanek z našim direktorjem in si oglejte naše prostore. Vabimo vas,da se vaš otrok za dan ali dva pridruži našim razredom in izkusi, kaj ponujamo.