Mrs. Helena Struna Dan

Učiteljica vrtčevskega programa

helena-strunadan@lissa.si

Helena verjame, da je radovednost pot do učenja. Ken Robinson je dejal: “Radovednost je gonilo dosežkov.”

Meni, da morajo učitelji spodbujati in razvijati otrokovo radovednost v vseh življenjskih obdobjih.

Ima več kot trideset let izkušenj s poučevanjem, med drugim je v mednarodnih šolah poučevala učence od predšolske vzgoje do sedmega razreda. Rada poučuje v razredih predšolske vzgoje in vrtca, kar odraža njeno osnovno pedagoško izobrazbo, rada pa dela tudi z učenci od drugega do osmega razreda, ko spoznavajo slovensko kulturo. Helena je diplomirala iz socialnega dela na Univerzi v Ljubljani in je dodatno certificirana kot učiteljica za predšolsko vzgojo in izobraževanje ter socialna delavka.

V prostem času rada hodi, plava, kolesari, bere in raziskuje nove dejavnosti s svojo najstniško hčerko.